Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av en justerare
 4. Mötets behöriga utlysning
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av pressekreterare
 7. Verksamhetsberättelse för 2022
 8. Kassarapport från kassören
 9. Omedelbar revision
 10. Val av ordförande 2023
 11. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter
 12. Val av en revisor
 13. Val av representant till Vuxenskolans årsstämma
 14. Medlemsvärvning
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Årsmötet hålls på Pilbågsvägen 7 (Götells). Efter att årsmötet avslutats sker det första konstituerande mötet och därefter kommer vi att ha en allmän politisk diskussion där vi diskuterar såväl riks- som lokalfrågor.

Varmt välkomna // Dag Hardyson ordförande

SENASTE INLÄGGEN

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV

KATEGORIER

META