EU debatten i Sverige känns märklig.  Många verkar friskriva sig från vad som händer i världen och se EU frågan som något tämligen oviktigt för oss i Sverige. Sanningen är givetvis att EU valet är mycket viktigt och det är nu dags att vara positiv till ett mycket starkare EU – absolut långt ifrån något ”lagom” EU. Ryssland/Putin, Kina/Xi Jinping och USA/Trump styr och ställer i världen, hotar och  påverkar oss med militära hot och handels krig.  EU har mer än 510 miljoner innevånare ( att jämföra med USA 330 miljoner) och en ekonomi större än både Rysslands och USA:s. EU:s länder är tillsammans  en stor spelare på världsmarknaden och med ett större och starkare EU så skapar vi bättre förutsättningar för alla medlemsländer inklusive Sverige. Låt oss då jobba ännu mer tillsammans.

Trots alla globala utmaningar som vi står inför typ brottslighet, klimathot, migration etc så finns det många politiker som förespråkar ett mindre EU, ett mer lagom EU.  Det blir någon form av tvärsom politik. Vi Liberaler häpnar inför dessa åsikter och ställningstaganden.

Med en global och gränsöverskridande brottslighet behöver vi självklart en starkare europeisk polisorganisation (Europol) och poliser som kan agera i samtliga EU:s länder,  ett EU:s FBI. Vi behöver också en gemensam åklagarmyndighet. Vittnesskydd etc.

Skall vi göra något på riktigt för att komma tillrätta med klimathoten så måste vi ha en gemensam klimatpolitik inom EU . Alla EU länder måste ta ansvar för sina koldioxidutsläpp. Det mest effektiva draget är att införa en koldioxidskatt, givetvis. Det vill vi Liberaler eftersom det skulle ge en verklig effekt och det är vad som krävs.

Den svenska kronan gör ingen glad. Varken exportindustrin eller svenska turister eller bilister som  måste tanka sin bil för att komma till jobbet ser den låga kronkursen som positiv. Det har varit dåligt länge nu. En liten och öppen ekonomi som Sveriges är beroende av omvärlden, stabilitet och konkurrenskraft. Vi vill att Sverige går in i Eurosamarbetet senast 2022 och då även går med i eurozonens bankunion. Vi behöver Euro:n.

EU:s sociala pelare – här var vi Liberaler det enda borgerliga parti som sa JA till kommissionens förslag om att införa en social pelare. Vi tycker att det är rimligt att det finns minimistandarder för sociala rättigheter i alla EU:s länder. Pelaren skall vara en påtryckning för att få medlemsländerna att genomföra nödvändiga reformer. Varje år skall reform behovet utredas för varje land – följa upp och ge tydliga rekommendationer.  Att det finns partier och politiker som ifrågasätter behovet av denna pelare känns problematiskt.

Vi Liberaler säger JA till ett starkare Europa och till mer samarbete mellan våra EU länder.

För Liberalerna Grästorp

Dag Hardyson