Nämnder inte utskott

Vi liberaler älskar demokrati och att många kan göra sin röst hörd och komma med idéer om hur vår kommun kan skötas och utvecklas. Motsatsen är när några få styr det mesta som sker i kommunen och det blir svårt med transparensen till de beslut som fattas. Kommunstyrelsen är allt och Kommunfullmäktige är ett ställe där det visserligen sitter de folkvalda men där inga egentliga debatter och beslut faktiskt sker.

Vi liberaler vill tillbaka till en nämnd organisation så som de flesta andra kommuner har. Special nämnder med kommuninvånare som vill engagera sig i ett speciellt sakområde, typ skola, äldreomsorg etc. Att bygga upp utskott med kommunstyrelseledamöter och ersättare ger fortfarande bara makten till kommunstyrelsen och i praktiken till kommunalråden.