Grästorps kommun är inget varumärke – det är en kommun

Årsredovisningen är främst till för Kommunfullmäktige och för kommunens invånare och i denna årsredovisning skall redovisa kommunens resultat, ställning och utveckling. Årsredovisningen ger oss i fullmäktige underlag för ansvarsprövning styrelser och nämnder, ger oss möjlighet att stämma av finansiella mål samt kravet på balans etc.

Det finns problem med kommunala årsredovisningar generellt tycker vi. Det första problemet är att det är mycket svårt för en person som inte har högre utbildning att förstå innehållet. När vi körde årsredovisningen i ett textanalys program så svarade programmet med att innehållet kräver högskoleutbildning för att förstå. Alla folkvalda politiker är inte högutbildade och då blir årsredovisningen ett problem.  Det är därför viktigt att det också görs en ”lättare” variant av årsredovisningen som alla kan ta till sig. Det är också helt klart att mycket av de mycket speciella ord som används tas bort och generellt att ordvalen tänks igenom. Även utbildade ekonomer har svårt att i alla delar förstå Grästorps kommuns årsredovisning som är på 77 sidor- bara det! Att årsredovisningen är så komplicerat skriven och att den innehåller många helt onödigt svåra ord är något som vi liberaler kommer att jobba på för att ändra – som du vet så tycker vi mycket om demokratin och att många skall kunna vara med och styra.

Grästorps kommun är inte unik i att utforma årsredovisningen till en marknadsförings skrift om hur bra man jobbar och hur bra kommunen är. Alla mål uppnås till och med de som inte går att mäta typ att våra elever skall vara världsmedborgare. Ingenstans finns uppgifter om det som inte har fungerat. Kan man ha det så? Att bara ta upp det man tycker är bra men inte det som fungerat dåligt? Årsredovisningen är ju till för fullmäktige och givetvis skall årsredovisningen innehålla både positiva och negativa saker.

Det bli mycket märkligt när det i handlingarna efter årsredovisningen finns en rapport från revisionsfirman E&Y som innehåller grova missförhållanden i hanteringen av ett dyrt projekt (badet) som kraftigt blivit fördyrat och försenat och där upphandling, dokumentation och styrning lyst med sin frånvaro. Inget finns med i årsredovisningen.

Vi liberaler kommer att tillse att årsredovisningen blir mindre marknadsförings mässig och inte innehåller alla dessa mängder med floskler och att både det som är bra och det som är dåligt redovisas.