Att använda mobiltelefonen ses av många som en rättighet och den är en självklar del i våra liv idag. Ändå konkurrera den med mycket annat. Ett område som är väl dokumenterat och där mobil användningen under lektioner är ett stort störningsmoment. Vi liberaler motionerade om en mobilfri skola i Grästorp. Så här skrev vi: 

På senare tid har det också framgått med stor tydlighet att stor användningen av mobiltelefoner generellt inte bara ger positiva effekter utan även många negativa. Vi inser att mobiltelefonanvändningen inom skolan och under skoldagen har många negativa följder för många elever bland annat genom minskad koncentration på undervisningen och därmed bristande studiero och sämre skolresultat. Detta visar forskning från bland annat den studie som gjorts av Beland & Murphy från London School ofEconomics and Political Science. Den frekventa mobil användningen har även visat sig skapa psykisk ohälsa hos många barn och ungdomar och möjligheterna till mobbning blir också större med en stor mobiltelefonanvändning. Det tycks även vara så att eleverna på de skolor som infört förbud är positiva till förbudet.
I Frankrike har införts ett generellt förbud mot användning av mobiltelefoner i hela grundskolan hela dagen. Förbudet gäller mobiler, paddor och även smarta klockor. Frankrike och dess president Emmanuel Macron menar att förbudet kommer att öka elevernas fokus och minska mobbningen. Man säger också att även om man är öppna för framtidens teknologi så innebär inte detta att man måste acceptera all form av användning av den.

Olika skolor i Sverige har olika inställning till om och i så fall hur ett mobilförbud skall införas. Liberalerna i Grästorp har studerat de undersökningar som finns och menar att det finns övervägande skäl för att införa ett totalt förbud i grundskolan dvs även för högstadiet mot mobiltelefoner under hela skoldagen.