Grästorps kommun går fram med en expansiv budget för 2024 samt planåren 2025 och 2026 trots att förutsättningarna för expansionen inte finns på plats. Är Grästorpsandan att man gör tvärs emot övriga kommunsverige?  

Lågkonjunktur med lägre skatteintäkter, en minskande befolkning som dessutom är en åldrande befolkning, räntehöjningar som gör det dyrt att låna pengar, höga energipriser, höga lönekostnader och pensionskostnader samt en tjänstemannaorganisation som bevisligen behöver förstärkning i kompetens och erfarenhet. Är det då rätt läge att expandera? Naturligtvis inte!

Vi liberaler i Grästorp har uppfattningen att vi nu skall stanna upp och reflektera. Inte expandera nu utan istället konsolidera kommunen dvs ta ett steg tillbaka och säkra de basala kommunala verksamheterna. Det finns inga kor på isen på kort sikt när det gäller räddningsstation, kommunförråd eller återvinningscentral mm. 

Vi tycker att det är tydligt att också tjänstemannaorganisationen har klara problem. Ny kommunchef efter en uppsägningsturbulens, en ekonomichef som slutar efter bara ca 1,5 år. Sökandena till skolchefstjänsten ansågs inte vara behöriga till tjänsten och den togs tillbaka. Tre av de senaste projekten sköttes mycket dåligt, Badet som fick stor kritik av E&Y och våra revisorer där projektet fick vidkännas stora kostnadsökningar och kantades av många felaktiga hanteringar. Temaparken som knappast har blivit vad som förväntades för en så stor kostnad och även där med stora kostnadsökningar. Cykelvägen till Flakeberg har brottats med stora problem och kostnadsökningar som aldrig borde ha förekommit om planering och genomförande hade haft erfarenhet och kompetens bakom sig. 

Stora brister således i utförarorganisationen men ändå – kommunen kör på. 

Vi liberaler vill göra ett stort omtag. Titta på övriga kommunsverige och rätta in oss i ledet dvs inte göra mycket stora investeringarna nu med de dåliga förutsättningar som vi har både i Sverige och lokalt i Grästorp. Kommuninvånarna är ingen testgrupp för vidlyftiga politiska satsningar.

Vi liberaler vill absolut ha nya anläggningar i Grästorp men inte NU. Tajmingen är sämsta tänkbara.

Liberala gruppen i Grästorp