När Grästorps kommun höjde skatten med 42 öre inför 2020 så protesterade vi liberaler av flera skäl. Inga analyser gjordes. Skattehöjningen sattes till ”barnsliga” 21,99 kr istället för 22 kr som man gjorde i Hjo kommun. Som alla förstår så fanns ingen uträkning på att det var just 21,99 kr man behövde i skatt. 21,99 kr skulle låta mindre än 22 kr – detta är att underskatta kommuninvånarna.

Vi liberaler reagerade på både att det inte gjordes någon vettig analys inför skattehöjningen men ett annart stort skäl var att vi tyckte att det inte var förenligt med att vi hade en målsättning av att öka antalet kommuninvånare. En så kraftig höjning skulle knappast gynna en ökning av invånarantalet. Det finns, menar vi, en korrelation mellan kommunalskatten och viljan att bosätta sig i en kommun. Vara kommun höjde skatten med 60 öre så det kan vara en idé att hålla koll på hur de påverkas invånarmässigt. Någon som tror att de kommer att öka?

Hade vi rätt? Titta på utvecklingen! Kommunalråden anger att vi tappat 140 invånare på ett år men vi har varit på ett sluttande plan en tid nu. Att tappa invånare ger mindre skatteintäkter – så det är en farlig åtgärd att höja skatten. Att det finns en korrelation mellan skatt i en kommun och viljan att bosätta sig där är tydlig men det finns andra faktorer som också spelar in. Grästorp är en utpendlingskommun och många kör fortfarande bil till sina jobb i andra kommuner. Höga drivmedelspriser gör sanolikt också sitt till för vår typ av kommun. Pendlarna vill komma närmare sina arbetsplatser.

Nåväl – har vi inte fått något för alla skattepengar som skattehöjningen ordnade? Tittar vi på Ekonomifakta.se (https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Grastorp/) så ser vi att Grästorps kommun för 2022 har 725 personer anställda i kommunen vid SCB:s mättidpunkt. När vi tittade på samma statistik för ett par år sedan så var siffram 625 anställda. Essunga kommun har för 2022 just 625 anställda. Tjänstemän och politiker menade tidigare att statistiken vi visade inte är tillförlitlig och hänvisar till andra beräkningar. Jag redovisar därför här hur Ekonomifakta gjort sina beräkningar med SCB som källa. 

Beräkning/källa: Antal anställda i kommun eller region. Som anställda räknas personer som:
Vid tidpunkten för svarstillfället är anställda på något av företagets arbetsställen för vilka arbetsgivaren är skyldig att redovisa A-skatt och för vilka ersättningen under aktuell månad beräknas uppgå till 1 000 kronor eller mer. Är visstidsanställda på hel- eller deltid, som exempelvis vikarier, säsongsanställda och timanställda. (Uppgifterna är tagna från Ekonomifakta – Ekonomifakta är en del av Svenskt Näringsliv).

Som vi liberaler tolkar uppgifterna: Skattehöjningen gav och ger färre antal invånare som i sin tur ger lägre intäkter till kommunen med lite eftersläpning. Initialt ger skattehöjningen ökade intäkter och de används för att anställa fler ”medledare”. Alla medledare kostar pengar och är det så att en ny skattehöjning är i antågande?

Nej, enligt våra kommunalråd så är det inte aktuellt för 2024. Tack för det. Men 2025, 2026 och 2027 – vad kommer att ske? Från liberalt håll säger vi absolut NEJ till skattehöjningar. Det är mycket hög tid att genomlysa den kommunala organisationen, att göra en organisationsöversikt och se över vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt.  Vi är ödmjuka inför svårigheter att jämföra antalet anställda mellan kommunerna men nog förefaller det märkligt att en kommun som Grästorp med en enda tätort dit allt är koncentrerat skulle i jämförelse ha 100 personer fler anställda än Essunga med tre tätorter.

Från liberalt håll är vi ändå försiktigt optimistiska att M och C nu ändå börjar framstå som tydligt borgerliga partier även inom kommunpolitiken där vi under lång tid sett dem som drivande socialdemokratisk politik med hög skatt och många kommunanställda och med en politik där kommunen skall sköta det mesta åt invånarna. Socialdemokraterna har ju inte behövt vara i opposition – de fick ju sin politik färdigdriven. Civilsamhället har kännts vara på undantag.  Ett tydligt Nej till skattehöjning är ett steg framåt. Vi liberaler hoppas att M och C jobbar på sin borgerliga hemvist. Vi är där vi alltid varit.

Liberalerna i Grästorp