Beslut

Kommunfullmäktige i Grästorp beslutade enhälligt den 24:e februari att installera ett innehållsfilter riktat mot pornografi på kommunens digitala enheter och wifi nätverk under en testperiod om 1 år.  Därefter skall en utvärdering ske.  Fullmäktige beslutar också att det inte är tillåtet att spela upp pornografi via kommunens nätverk eller digitala enheter. Det är inte heller tillåtet att spela upp olämpligt material på privata mobiler i de verksamheter barn vistas.

Bakgrunden till beslutet är ett medborgarförslag som kräver åtgärder och om jag kan sammanfatta synpunkterna så är det att det idag finns grova inslag av våld och kvinnoförnedring inom pornografin på nätet.

Reflektion på detta. Absolut finns detta och det finns massor av annat som är vidrigt på nätet.  Halshuggningar, tortyr och massor av förnedringar av olika slag utan att det finns sexuella motiv. Videospel med massdödande varje minut finns. Sajter med hallucinogena  svampar och även bokhandlare med information om hallucinogena svampar finns på nätet. Nästan allt finns på nätet. Nätet fungerar globalt och även om det bara är en mycket liten grupp människor i varje land som efterfrågar en viss typ av ”perversiteter” så kan man genom en sajt på nätet nå alla runt hela jorden som har denna läggning och som efterfrågar ”knepig” information och därigenom så blir dessa små områden ändå lönsamma att jobba med.  Spelindustrin tar fram mängder med spel där det går ut på att döda och skjuta andra i huvudet så att blodet sprutar för att vinna spelet.  En fråga som ändå måste komma är vilket innehållsmaterial vi skall blockera. Sexuella handlingar på nätet generellt men inte all våldsexponering som finns i överflöd.  Spelindustrin har väl fått oss att tro att det inte finns någon koppling mellan våldsspel och verkligheten.  Är det lika inom porrindustrin?

Det kan vara ett rejält problem men vi vet inte detta idag

Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att se över barn och ungas porrkonsumtion utifrån FN:s barnkonvention. Kartläggningen ska titta på ifall porrkonsumtion kan ha negativa effekter hos barn och unga, exempelvis våldsamt beteende i intima relationer. Det är helt rätt att gå den här vägen just för att tillgängligheten av olika typer av pornografi finns lättåtkomligt på nätet – dock – inte pedofilt material som har antytts. Myndigheter över hela världen jobbar mot pedofili och här finns redan filter och på detta område finns myndighetssamverkan mellan länder.

Låt mig säga direkt att vi är många som menar att det kan vara ett stort problem med omfattande porrsurfning och att detta skulle kunna ge skadliga inställningar till unga i deras relationer flickor och pojkar emellan.  Vi är också många som menar att den bästa vägen att gå är genom att föräldrar pratar med sina barn om vad som finns på nätet och att skolan genom sexualundervisningen ger korrekt information. Det är också detta som minister Åsa Lindhagen förespråkar.

För alla föräldrar och ansvarstagande vuxna kan ett beslut om ett innehållsfilter för pornografi  förefalla självklart – eftersom ……. ja vadå eftersom?

Uppgifter om porrsurfning under 2019

Eftersom det idag förekommer omfattande surfning på pornografiska sidor på skolans wifi nät?  Är det så? Det normala är att man som politiker får någon form av fakta presenterad för sig och därefter en möjlig lösning på ett problem, om det nu är ett problem. Den som handhar kommunens nätverk kan givetvis gå igenom loggfilerna för 2019 och göra en bedömning av hur stor porrsurfningen är på kommunens nätverk. Detta hade då varit uppgifter att presentera’ på fullmäktige.  Vi har detta problem och vi föreslår denna lösning – det hade varit korrekt väg att gå.  Tyvärr så är bristen på uppgifter om faktisk porrsurfning ännu svårare i och med att vi i fullmäktige tagit beslut om att sätta in ett innehållsfilter under ett år på prov och därefter utvärdera det.  Utvärdera mot vadå? Visst kan det vara så att vi kan få statistik på hur många som fastnat i filtret och av detta dra någon slutsats.

Fullmäktige beslutar om kommunens och skolan wifi nät – men de privata uppkopplingarna då?

Nu är det ju så att så gott som alla elever har tillgång till nätet via sina hemnätverk och mobiltelefoner. Dessa styr vi inte över. Visst kan vi ta beslut om att det inte är tillåtet att visa pornografi på mobiler i skolmiljö men här har vi liberaler en annan lösning. Vi vill ha en helt mobilfri miljö i grundskolan hela dagen. Vårt ställningstagande bygger inte primärt på elevernas möjligheten att titta på dåliga sidor utan på att mobilanvändningen tar kraft och koncentration från skolarbetet och inlärningen. Ändå så löser vårt förslag denna del av problemet.

Ett innehållsfilter som löser uppgiften – sannolikt inte

Det är absolut inte lätt att bygga ett effektivt filter mot en företeelse på nätet. När det gäller pornografi är det kända URL:er, sökord, pixlar som man bygger det på?  Det är svårt att tala om för en dator vad som är oönskat eller önskat. Många nätexperter t.ex. Joakim Jardenberg är skeptiska till den här typen av filter och många menar att de är rent kontraproduktiva.

Att bli stigmatiserad

Just nu så går tåget och det är inte möjligt att stå emot om man inte vill bli brännmärkt som motståndare. Flera på fullmäktigemötet angav detta och att det blir begränsande i debatten. Jag tycket ändå att fullmäktige i Grästorp visade öppenhet och debattvilja och att problematiken blev belyst.

Framtiden

Det finns ett stort problem med vidrigheter på nätet men fråga är om innehållsfilter är vägen framåt? Den bästa vägen framåt är kunskaper och rätt information från föräldrar och skola.  Föräldrarnas ansvar kan inte nog poängteras.

Skolans sex- och samlevnadsundervisning  är en oerhört viktig del i att ge barn och unga ett gott stöd kring relationer, säger Åsa Lindhagen.

Ja, som vanligt är det upplysning, kunskaper och bildning som är lösningen

 

// Dag Hardyson