I Grästorp har det hänt. Politiker har accepterat att eleverna i skolan inte får läromedel i tryckt form (böcker) utan i stället väljer digitala läromedel som sparar pengar till kommunen. Grästorp lägger minst pengar – 131 kr per elev och termin medan tex Kristinehamn lägger 1 842 kr per elev och termin. Stora besparingar på barnen således samtidigt som man har höjt kommunalskatten – det rimmar ingenstans. Redan här inser nog de flesta att kommunerna inte skall vara huvudmän för skolan – skolan är en statlig angelägenhet, inte en kommunal.

Alla (statliga utredningar och vetenskapen) vet idag att det är läromedlen i tryckt form som ger läsförståelse till barn och ungdomar, inte de digitala. Att våra elever har tappat i läsförståelse vet vi genom att man på gymnasieskolor kontrollerar elevernas läsförståelse. Läsförståelsen påverkar alla ämnen i skolan och är grunden även till att hitta vad som finns digitalt.

Avsaknaden av läromedel i bokform är allvarligt. Det är riktigt illa. Vi liberaler följer vetenskapen och kommer att ge de resurser som våra barn och barnbarn behöver. Det kan du lita på