Nya uppgifter finns i Ekonomifakta för 2019 och det ser ut som att antalet anställda i kommunen har ökat ytterligare. För 2019 hade Grästorps kommun 675 personer anställda enligt Ekonomifakta, detta att jämföra med Essunga som hade 575 anställda och Vara som hade 1 475 anställda. Om vi tittar på innevånarantalet och antalet anställda samtidigt så ser det ut så här:

  • Grästorp   5 693 innevånare och 675 kommunanställda (jmftal 0,118567)
  • Essunga   5 654 innevånare och 575 kommunanställda (jmftal 0,101698)
  • Vara   16 024 innevånare och 1 475 kommunanställda (jmftal 0,092049)
  • Om Grästorp hade samma nivå på anställda som Vara kommun haft så skulle vi ha 524 kommunanställda mot dagens 675  (- 151)
  • Om Grästorp haft Essungas nivå så skulle vi ha 578 anställda mot 675 dvs 97 personer färre anställda

Det är säkert så att det går att diskutera Ekonomifaktas uppgifter men jag utgår ifrån att de har ett enhetligt system då de jämför kommunerna. Tittar vi på de kommuner som har ungefär samma antal kommunanställda som vi har i Grästorp så får vi följande lista:

  • Grästorp 675 anställda och 5 693 innevånare
  • Aneby 675 anställda och 6 848 innevånare
  • Storuman 675 anställda 5 852 innevånare
  • Perstorp 625 anställda om 7 492 innevånare

Hur jag än jämför så får jag samma svar utifrån ekonomifakta – Grästorp har väldigt många anställda i förhållade till antalet innevånare.  Lägger man därtill till att Grästorp bara har en enda tätort (Storuman har t.ex. tre tätorter) vilket borde ge klara logistiska besparingar och lättare att ge service etc så kvarstår min uppfattning att Grästorps kommun bör göra en översyn av den kommunala organisationen.

Dag Hardyson, Liberalerna