Gtorp

Liberal politik med omdöme i Grästorp

Månad: februari 2019

Inställt årsmöte

 

Då flera av Liberalernas nyckelpersoner inte är tillgängliga för årsmöte den 1 mars av olika orsaker väljer styrelsen att skjuta upp årsmötet ca 1 månad och återkommer men ny tid om ca 3 veckor.

 

Årsmöte Liberalerna Grästorp

Nu väntar det Liberala årsmötet 1 mars och det kommer att äga rum kl. 19:00 hos Katharina Larsson. Vi bjuder på förtäring. Efter att vi avslutat årsmötet och gjort de formella valen och redovisningarna blir det en sedvanlig allmänpolitisk diskussion.

Har du frågor om årsmötet så kan du kontakta Dag på 0707343035

 

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av en justerare
 4. Mötets behöriga utlysning
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av pressekreterare
 7. Verksamhetsberättelse för 2018
 8. Kassarapport från kassören
 9. Omedelbar revision
 10. Val av ordförande 2019
 11. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter
 12. Val av en revisor
 13. Val av representant till Vuxenskolans årsstämma
 14. Medlemsvärvning
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Efter att årsmötet avslutats kommer vi att ha en allmän politisk diskussion där vi diskuterar såväl riks- som lokalfrågor.

Varmt välkomna // Dag Hardyson ordförande

 

© 2024 Gtorp

Tema av Anders NorenUpp ↑