Om du har följt oss Liberaler i fullmäktige så har du kanske insett att vi tycker att det ligger för stor makt hos några få personer. Generellt så är vi liberaler ”maktkritiska” och det gäller även för oss och styrningen av Grästorps kommun. Personer som träffas informellt och diskuterar hur Grästorp skall styras och vad kommuninvånarna skall erbjudas.  Tidigare hade jag skrivit att nästan all makt finns i kommunstyrelsen men idag är vi fler liberaler i Grästorp som tänker att den nog ligger ännu högre upp i möten mellan vissa utvalda personer dvs man diskuterar och drar upp riktlinjer innan ärenden kommer till kommunstyrelsen. Att kommunfullmäktige idag är ett rent transportkompani tror vi alla kan hålla med om. Det är en ren formalitet att de större ärendena dras igenom fullmäktige. Knappt inga diskussioner – allt är klappat och klart när ärendena kommer till fullmäktige. Risken finns att även kommunstyrelsen blir ett transportkompani – ärenden har redan fått sin genomlysning och övergripande beslut innan KS. Det är också mycket problematiskt att det parti som vill kalla sig oppositionsparti så gott som aldrig gör det jobbet – dvs opponerar och reserverar sig mot beslut. Om vi hade haft en opposition så hade vi haft många fler diskussioner i fullmäktige av naturliga skäl. Idag är det nästan bara vi liberaler som kommenterar beslut och diskuterar frågor i fullmäktige.

Så här vill vi liberaler inte ha det. Vi vill ha ett större inflytande för kommunfullmäktige som är den folkvalda församlingen i kommunen. En opposition som reserverar sig skriftligt är likaså viktigt för demokratin. Du ser det vi skrivit om en ny politisk organisation men även om en översyn av tjänstemannaorganisationen under egna punkter.