Barn lever i en värld full av paddor, datorer och mobiler. Såväl hemma som i skolan har barn tillgång till skärmar som aldrig förr. För att höja kunskapsresultaten måste den ogenomtänkta skärmtiden i skolan minska.
Digitala hjälpmedel fyller en viktig funktion, både som ett komplement och som ett särskilt stöd. Barn växer upp i en digital värld och behöver lära sig att hantera dess potential, men också de stora utmaningarna med desinformation som sprids snabbt. Digitaliseringen i skolan har i mångt och mycket varit ett experiment och har inte alltid skett på evidensbaserad grund. På vissa håll har riktiga böcker fått stå tillbaka för investeringar i datorer, paddor och andra digitala verktyg. Anteckningar har flyttat
från papper och penna till tangentbordet. Detta trots att vi numera vet att barns
läsförståelse minskar vid skärmläsning, och att de lär sig sämre när de antecknar på
datorn.

Regeringen satsar därför 1,5 miljarder på läromedel de kommande åren. Det är ett
första steg i att ersätta surfplattor med riktiga böcker. Men det behövs göras mer.
Det är därför regeringen kommer skicka Skolverkets digitaliserings strategi på remiss
hos hjärnforskare. Deras perspektiv har saknats i skoldebatten.
Vi vägrar upprepa de rödgrönas digitaliserings experiment i skolan. Inte minst mot
bakgrund av de studier som visat att skärmarnas dominans i små barns liv har
negativa effekter.
Sveriges morgondag bestäms av skolelevers vardag. Vi vill att den fylls med läsning
och kunskap – inte skärmtid.


Lotta Edholm
Skolminister