Gtorp

Liberal politik med omdöme i Grästorp

Månad: augusti 2022

Ansvarsfrihet för Grästorp?

Får Grästorps politiska ledning ansvarsfrihet?

Att se valet den 11:e september som en bolagsstämma som skall ta beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte tycker vi är en bra jämförelse. Nu har äntligen väljarna möjlighet att ta ställning till hur de tycker att den politiska ledningen skött sitt uppdrag under den mandatperiod som nu går till ända. Skall de ges nytt förtroende eller inte? Finns det någon/några som kan göra det bättre? Det är du som väljer! Du avgör! Nu har du chansen!

Vi Liberaler tycker inte att politiken under mandatperioden är vad vi ville se. Beslut om höjd kommunalskatt (utan en ordentlig analys) till en nivå där vi ligger högst av jämförbara kommuner. Du betalar! (Vi har protesterat) En enda tätort i kommunen – Grästorp – som definitivt inte har skötts ordentligt. (Vi har protesterat) Besparingar på läromedel som missgynnar våra elever (Vi har protesterat).  En renovering av vårt bad som blivet rejält mycket dyrare än planerat. Uppgifter från våra revisorer och revisionsfirman E&Y visar på upprepade fördyringar och förseningar, brister i underlag för beslut, brister i upphandling samt brister i uppföljning. Avsaknad av besluts och beredningsunderlag. Väsentliga delar av projektet har inte dokumenterats. Det saknas tillräckliga rutinbeskrivningar för ekonomistyrning och budgetprocess. (Vi har protesterat) Mycket tyder på stora fördyringar och brister i projektledningen vad avser Temaparken i Nordstan (Vi har påtalat bristerna). Att fortsatt se en skidtunnel som ett projekt som kommuninvånarna skall vara med att indirekt finansiera är inget vi vill se (Vi har protesterat).  Ökad låneskuld, hög investeringsnivå, ökade driftskostnader och högre avskrivningsnivåer samtidigt som vi har stor inflation och stora räntehöjningar (Har vi påtalat) Ett rejält dåligt läge.

Det är du som betalar – ingen annan!

Hög kommunalskatt. Dåligt underhållen tätort. Dyra projekt, dessutom med fördyringar, och med brister i beslutsunderlag etcetera. För hög investeringsnivå, inflation med stigande räntor – nej – nog måste det väl finnas nya konstellationer som kan tajma verksamheterna bättre och göra det bättre!!! Det är dessutom hög tid att politikerrollen utreds och att fokus läggs på att styra och följa upp – aldrig att leda. Det finns mycket att göra.

 

Osakliga påhopp – håll ut!!!

Vår partisekreterare Maria Nilsson skriver idag : Under de senaste veckorna har Liberalerna fått möta en flodvåg av osakliga påhopp från ledande socialdemokrater från statsminister Magdalena Andersson till Anders Ygeman och flera däremellan. Detta är något vi förutsett och i takt med att våra opinionssiffror ökar så kommer påhoppen också att öka. Ni som har varit medlemmar några år vet att detta inte är något nytt. Under 2002 års valkampanj kallades vi rasister på grund av att vi ville införa språktest för medborgarskap. Jag ber er att hålla hjärtat varmt men huvudet kallt. Vi vet vad vi tycker, vilka våra grundläggande värderingar är och var våra gränser går. Vi är stolta över att tillhöra Liberalerna och över den politik som vi driver för ett bättre och friare samhälle.

Nu kommer Unibet med parti odds och de ger oss nu 6,9% och med den siffran och det vi har från Pollofpolls.se så har vi passerat C och KD. Givetvis så kommer vi nu att få ta emot massor av påhopp från många. 

Naturligtvis har vi långt kvar att springa men, som Maria Nilsson säger, nu gör vi det i medvind !!!

Nu trendar vi på 7,2%

Självklart är det så stimulerande att se att vi Liberaler nu lyfter och ser ut att kunna komma tillbaka till de gamla nivåerna. Det känns bra att många nu förstår att det vi sagt under många många år om försvaret, NATO, energibehovet och behovet av modern kärnkraft, skolans roll och vikt och givetvis det självklara i att slå hårt med stål handsken mot de kriminella men även att samtidigt se att skolorna och socialtjänsten måste fungera i de utsatta områderna. Då är det Lovikavanten som behövs.

Gissar att många idag applåderar våra utsagor om elskatten mm. Socialdemokraterna har under många är fört en helt huvudlös politik. Höga gaspriser och nedlagd kärnkraft kommer att stå svenska folket dyrt i vinter. Du vet väl att i denna energikris så är Vattenfall en stor vinnare och man räknar med att Vattenfall kommer att göra utdelningar på ca 10 miljarder kronor.  Så elkrisen  gör att staten badar i pengar medan hushållen duschar kallt. Vi sänker elmomsen från 25% till 6%. Punktskatten på el skall halveras men vi går vidare. Vi kan inte acceptera att Baylan, Ygeman och Farmanbar skyller ifrån sig då de suttit vid spakarna under många år.  Som Johan Pehrson säger – det är som att se en tågurspårning i slowmotion. 

Liberalerna – då får du framtidens politik redan idag

 

//DH

© 2024 Gtorp

Tema av Anders NorenUpp ↑