Från vårt perspektiv upplever vi att det finns en stor administrativ överbyggnad i kommunen. Vi är mycket medvetna om att det finns ett stort behov av en bra och effektiv administration i kommunen. Fråga är hur stor den måste vara – för den tar också resurser från kärnverksamheterna.

Från liberalt håll ser vi en låg men rimlig kommunalskatt som viktig för det är alltid DU som kommuninvånare som betalar för de kommunala tjänsterna. Du vet själv alltid bäst hur du vill spendera dina intjänade pengar. Dina val är givetvis de mest effektiva för dig. Så din egen disponibla inkomst är viktig för dig och om någon tar ifrån dig stora delar av din intjänade inkomst så vill du säkert också vbeta att de används på ett effektivt sätt och för viktiga saker. Kommunens konsumtion är något du betalar för och mycket är helt nödvändigt att betala för men – ärligt – finns det inte gränser för vad en kommun skall syssla med? 

Så – om du ger oss inflytande så skall vi initiera en översyn av kommunens tjänstemannaorganisation så att vi får en klarhet i hur många chefer och hur stor överbyggnad vi behöver för att ha en bra och effektiv kommunal verksamhet.