Hej Liberaler

Samtliga medlemmar har kontaktats om att ha årsmötet trots coronatiderna  på Konserthuset den 4 september (fredag) 18:30. Katharina ordnar så att vi kan ha vårt årsmöte och en efterföljande diskussion med mat och dryck – med de avstånd som krävs. Samtliga medlemmar har också godtagit tid och plats.

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av en justerare
 4. Mötets behöriga utlysning
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av pressekreterare
 7. Verksamhetsberättelse för 2019
 8. Kassarapport från kassören
 9. Omedelbar revision
 10. Val av ordförande 2019
 11. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter
 12. Val av en revisor
 13. Val av representant till Vuxenskolans årsstämma
 14. Medlemsvärvning
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Efter att årsmötet avslutats kommer vi att ha en allmän politisk diskussion där vi diskuterar såväl riks- som lokalfrågor.

Varmt välkomna // Dag Hardyson ordförande

Exempel på frågor som kan tänka mig att vi pratar om. Migration/integration, Asylrätten en politisk snuttefilt? Kriminaliteten,  Det fria skolvalet – vad har vi uppnått? Språkkrav i välfärden,  RUT tjänsterna – gör de välfärden bättre? Psykisk ohälsa eller – att må skit har blivit en identitet. Massor av kommunala kommunikatörer – skapar de mer än prat och åter prat?

När det gäller lokal politik och utveckling så vet jag väldigt lite. Ni som vet mer – kan ni ge mig hintar om vad som händer så kan jag förbereda diskussionspunkter om det lokala,