Som du säkert vet så finns det en stor diskussion omkring våra friskolor och att de är vinstdrivande med våra skattepengar som grund. Skepticismen mot denna del av friskolorna dvs vinstuttagen är stor även bland borgerliga väljare och idag räknar vi med att 8 av 10 väljare hyser misstroende mot vinstdrivande skolor och skolkoncerner. Det finns även anledning att rikta kritik mot själva formen som sådan dvs att koncerner med bara en intäktskälla, skolpengen som är skatt, skall driva någon form av kapitalistisk verksamhet utan möjligheterna till annan finansiering – är absurd. Kapitalismen är mycket effektiv och har skapat stor välfärd i våra samhällen men – friskolorna är en märklig hybrid på denna marknad. Inget annat land i världen har denna märkliga företagsform inom skolområdet – kan det vara så att den helt enkelt inte är rätt.  Utan tvekan ger friskolorna stor möjlighet till val av skola och det är mycket viktigt. Det fria skolvalet vill vi ha kvar med det krävs definitivt en översyn av friskoleverksamheten ovh därför initierar nu liberalerna en ny friskolereform som kommer att minska möjligheterna till vinstuttag och ställa mycket större krav på kvalitet i verksamheterna. 

En ny friskolereform för en ny tid