Vi liberaler är förvånade över att Grästorps kommun inte bara har den högsta kommunalskatten i jämförelse med våra grannkommuner av samma typ men också att denna enda tätort knappast kan sägas vara väl underhållen. Det är mycket som fattas i finish när det gäller gator och trottoarer mm. En kommun med flera tätorter har fler ställen att tillhandahålla service på och kostnaden ökar i jämförelse med de som bara har ett par eller som Grästorp bara en enda.

Det är faktiskt konstigt att inte fler i Grästorp reagerar på hur tätorten ser ut. Grästorps andan vill politiker ofta framhålla som något positivt men när det gäller tätortens utseende och bristande underhåll så är det nog mer dålig planering och uppföljning som är vad som råder. Vi liberaler kommer att tillse att vi får en tätort som är väl underhållen och bra planerad.