Ett torg för alla att mötas och trivas på

Den gamla devisen gäller – Ett dött torg är ett samhälle i sorg.  Stora torget i Grästorp är inte dött men inte någon plats som känns trivsam och tilldragande trots de åtgärder som vidtagits. Det är inte något lätt uppdrag att forma ett torg och en torg miljö som passar alla. Det måste bli kompromisser. Den torg miljö som jobbats fram med sittmoduler och spaljéer etc tycks inte tilltala många.  Många har frågat – vad är tanken med dessa sittmoduler? Den typ av stora sittmoduler som finns på torget brukar normalt finnas efter floder (Efter Moseldalen i Tyskland är dessa soffor mycket vanliga) i parker vid barnlek eller ett torg som har vattenaktiviteter av olika slag som Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden (Stockholm) dvs sittmodulerna kan passa i samband med att man ser något vackert, kul eller spännande men är ointressanta som en egen miljö. På torget händer ingenting och därför blir sofforna ganska meningslösa. Torget behöver ha något som lockar. Att bara sitta lockar inte.

Även om torg miljön har byggs ganska nyligen så vill vi ändå göra ett omtag  Centrum miljön är mycket viktig och vi tycker att det går att göra mycket mer av torget än vad som gäller idag.